Home Over ons Geschiedenis

Geschiedenis

Onze geschiedenis gaat terug tot 1907. Een groep Noord-Nederlandse reders besloot samen de zorg te financieren van zieke en arbeidsongeschikte bemanningsleden. Daarbij handelend op basis van vertrouwen, betrokkenheid en wederkerigheid. Uitganspunten die nog altijd onze identiteit bepalen.

Hieronder een doorkijk van onze ontwikkeling sinds het ontstaan in 1907.

2023: Bestuurswijziging Anker Insurance Company n.v.

Per 1 februari 2023 vertrekt Sjoerd Zijlstra als CEO bij Anker Insurance Company. Per 1 februari bestaat de directie van Anker Insurance Company uit: Annemiek van Dijk-Bos (Managing Director), Norbert Schuur (Financial Director) en Joris Bos (Technical Director).

Alle drie de directieleden zijn werkzaam binnen Anker Insurance Company. Annemiek startte haar carrière in 2008 en is sinds 2019 COO. Norbert is sinds 2002 werkzaam als Manager Finance & Control. Joris is sinds 2020 Manager ICT.

2022: Dochter van De Goudse

Op 1 april 2022 zet De Goudse haar 30% belang in Anker Insurance Company om in een 100% belang. Hiermee wordt De Goudse enig aandeelhouder van Anker Insurance Company.

2018: Anker Insurance Company: verbreding profilering

In 2018 is gestart met de ontwikkeling van reisverzekeringen voornamelijk gericht op studenten. Later gevolgd door de ontwikkeling van recreatieverzekeringen met als focus fietsverzekeringen. Ook is de naam Anker Verzekeringen n.v. gewijzigd in Anker Insurance Company n.v. Reden is de verdergaande internationalisering van de activiteiten.

Eind 2018 is met De Goudse overeenstemming bereikt over een deelname van 30% in Anker Insurance Company.

2016: Anker Verzekeringen n.v.

In 2016 wordt besloten te focussen op het zijn van nicheverzekeraar. Er wordt afstand gedaan van zowel de tussenpersoon als het volmacht bedrijf. De aandacht gaat vanaf dat moment volledig uit naar de uitbouw van Anker Crew Insurance en Anker Rechtsbijstand. Waarbij de gedachte is dat de verzekeringsactiviteiten van Anker Crew Insurance versterkt worden met aanvullende diensten.

Vanuit deze gedachte wordt Seacrew software in 2017 overgenomen. Ook wordt AIM on crew recovery ontwikkeld (begeleiding van gerepatrieerde Filipijnse zeevarenden vanuit Manila).

 

2012: Overname Zee-Risico 1996

In 2012 wordt de Onderlinge Waarborgmaatschappij Zee-Risico 1996 overgenomen. Dit betekent een forse groei van het maritieme klantenbestand van Anker Crew Insurance in Nederland. Daarnaast wordt er een administratief organisatorische samenwerking opgezet met de Stichting Scheepvaart.

2006: Anker Groep b.v.

Als slotstuk van de fusie wordt Anker Groep b.v. de holding van de verzekeringsdochters. De holdingnaam wordt in 2008 gewijzigd in Anker Verzekert b.v. Omdat er geen rol meer was voor de Coöperatie is deze in 2008 ontbonden.

2006: Anker Verzekeringen n.v.

In 2006 fuseert Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid met Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v. Vervolgens worden de activiteiten gebundeld onder Anker Verzekeringen n.v. In de opvolgende periode wordt de juridische hulpverlener Anker Rechtshulp b.v. opgericht.

Daarnaast worden de tussenpersoon activiteiten uitgebreid en wordt er een volmacht bedrijf opgericht.

2002: Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v.

In 2002 is de Onderlinge Rechtsbijstandverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ omgevormd tot de vennootschap Anker Rechtsbijstandverzekeringen n.v. Vanaf 2002 bestaat de Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker uit Anker Rechtsbijstandsverzekeraar n.v.  Het Anker Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid u.a. en de verzekeringstussenpersoon Anker Direct.

In deze periode is ook Stichting Het Anker Fonds opgericht. Deze stichting verstrekt giften aan maritiem gelieerde welzijnsinitiatieven.

2001: Verkoop ziektekostenportefeuille Het Anker

In 2001 is besloten tot de verkoop van de ziektekostenportefeuille van Het Anker. Aanleiding is de toenemende complexiteit door de wet- en regelgeving en de noodzaak tot schaalvergroting.

1990: Fusie Het Noorden en Het Anker

In 1990 bundelen de beide ziektekostenverzekeraars hun krachten en gaan verder onder de naam Onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ u.a.

Aansluitend wordt de Onderlinge Maatschappij tot verzekering van wettelijke werkgeversrisico’s voor Reders ‘Het Noorden’ lid van de Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker. In 1995 is de officiële naam gewijzigd in Het Anker, Onderlinge Redersverzekeringen Bemanningsaansprakelijkheid.

1984: Coöperatieve Verzekeringsgroep Het Anker

De onderlinge Ziektekostenverzekering Maatschappij ‘Het Anker’, de onderlinge Rechtsbijstandsverzekeraar ‘Het Anker’ en de onderlinge Uitvaartverzekeringsmaatschappij ‘Het Anker’ bundelen hun krachten in de Coöperatieve Verzekeringsgroep ‘Het Anker’.

1970: Onderlinge Rechtsbijstandverzekering Maatschappij ‘Het Anker’ u.a. Protector

Vanuit de onderlinge cascoverzekeraars van binnenvaartschepen blijkt er behoefte te zijn aan juridische bijstand. Om hier invulling aan te geven wordt in 1970 de onderlinge rechtsbijstandsverzekeraar Protector opgericht. In opvolgende jaren verzekerde Protector het merendeel van de binnenvaart voor rechtsbijstand.

1956: Onderlinge ziektekostenverzekering ‘Het Anker u.a.’

Om de kustvaarders die als binnenvaartschippers verder gingen te kunnen voorzien van een passende ziektekostenverzekering is in 1956 de onderlinge ziektekostenverzekeringsmaatschappij Het Anker opgericht, een onderlinge die zich in het begin enkel en alleen richtte op het verzekeren van de ziektekosten voor binnenvaartschippers en hun gezinnen.

1949: Onderlinge Gezinsverzekering Maatschappij voor Reders 'Het Noorden'

Tot 1949 waren zeevarenden via hun werkgever, voor hun ziektekosten in Nederland verzekerd.
In 1949 werd door de overheid een speciaal ziekenfonds voor zeelieden, het Algemeen Ziekenfonds voor Zeelieden (AZVZ), opgericht en waren plotsklaps alle zeevarenden met een loon beneden de loongrens verzekerd bij AZVZ. Door het bestuur van ‘Het Noorden’ werd besloten dat de net opgerichte onderlinge Gezinsverzekering ook toegankelijk werd voor reders en zeevarenden, die meer verdienden dan de zogeheten ‘ziekenfondsgrens’. In de praktijk waren dit vooral stuurlieden en kapiteins in dienst van rederijen. Later is de naam veranderd in Onderlinge Ziektekostenverzekeringsmaatschappij ‘Het Noorden’ u.a.

1907: ‘Het Noorden’

Het Noorden, opgericht door een aantal Groningse reders in het jaar 1907, was een onderlinge verzekeraar die zich in het begin vooral op kustvaarders richtte.
Men verzekerde zich voor het opvangen van de gevolgen van ongelukken en ziekte van bemanningsleden aan boord van het schip ontstaan. Daarnaast werden de ziektekosten van zeevarenden in Nederland gedekt.

In de oorlogsjaren gingen veel kleinere kustvaarders met hun handelsschepen op de binnenwateren varen. Voor de ziektekosten bleven ze dan wel bij Het Noorden verzekerd. Het gevolg was dat Het Noorden geleidelijk aan een groep verzekerden had waarvoor deze onderlinge eigenlijk niet bedoeld was.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.